Vihti-Seura

Vihti-Seura ry:n tarkoituksena on kotiseudun kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta, elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen, kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen sekä kotiseudun kulttuurin vaaliminen ja edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja, seuraa kotiseudun kehitystä, harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisutoimintaa, edistää perinteen tallentamista ja kulttuuriympäristön vaalimista, toimii yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa pyrkien vaikuttamaan päätöksentekoon ja tekee yhteistyötä Suomen kotiseutuliiton, Uudenmaan liiton sekä muiden samoja tarkoitusperiä toteuttavien yhteisöjen kanssa.

Lue lisää seuran toiminnasta toimintakertomuksesta