Kaavoitustyöryhmä

Vihti-Seura ottaa kantaa suunniteltuun kaavoitukseen lähinnä paikallisen kulttuurihistorian, muinaismuistojen, asuinympäristön, rakennushistorian ja kansalaistoiminnan näkökulmasta.