Historia

Vihdin Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen perustamiskokous pidettiin Vihdin kunnantalolla 30.3.1946. Perustamiskokoukseen kutsuttiin osallistujia kahdessakin lehdessä julkaistun kutsun avulla, mutta paikalla oli lähinnä jo aikaisemmin seudun kotiseuduntutkimukseen ja –harrastukseen osallistuneita ihmisiä. Mukana olivat kunnallislautakunnan esimies Tuomo Nestori Heinänen, maisteri Martti Terho, kirjakauppias M. R. Kivipuro, tilanomistaja Uno Sirelius, huvilanomistaja Teudor Koskenniemi, pienviljelijä Kaarlo Ranta sekä opettajat Martti Pentti ja Reino Ollila.

Perustava kokous hyväksyi yhdistyksen säännöt, joissa toiminnan tarkoitukseksi todettiin: ”…koota, järjestää ja säilyttää paikkakunnan historiaa, kulttuuria ja elinkeinoelämää kuvastavia esineitä ja muistitietoa, elvyttää ja ylläpitää harrastusta ja kunnioitusta kotiseudun vanhempaan ja uudempaan historiaan sekä olla yhdyssiteenä näitä asioita harrastavien kesken”. Nämä periaatteet näkyvät edelleen Vihti-Seuran toiminnassa.

Jo ensimmäisessä johtokunnan kokouksessa päätettiin ottaa selvää, voitaisiinko kirkonkylän viljamakasiini ottaa kotiseutumuseon käyttöön. Lisäksi pyrittiin tutkimaan ja puhdistamaan Vanhankirkonniemen aluetta

Kotiseutuyhdistyksen toiminta vakiintui viisikymmenluvun lopulla. Vaikka välillä kärsittiinkin vähäisestä osallistujamäärästä, kotiseutujuhlat sekä museo- ja julkaisutoiminta loivat pohjaa seuran edelleen jatkuvalle toiminnalle.

Vihti-Seuran ja kunnan välinen yhteys on ollut selvästi mukana alusta lähtien. Monet kotiseutuhankkeet ovat olleet niin laajoja, että yksin seura ei olisi voinut niitä järjestää. Esimerkkeinä voidaan pitää vaikkapa pitäjän historian kirjoittamista tai museorakennuksen kunnostamista.